Преглед на возилото

Квалификувана линија за проверка на возилото (2)
Квалификувана линија за проверка на возилото
Линија за склопување опрема за возила (2)
Линија за склопување на опрема за возила