Обиколка на фабриката

Клупа за тестирање на перформансите на инструментот

Клупа за тестирање на перформансите на инструментот

Електричен тестер за мотоцикли

Електричен тестер за мотоцикли
Машина за тестирање на истегнување

Машина за тестирање на истегнување

Динамометар на шасија

Динамометар на шасијата (3)
Роботски заварувач на раце

Роботски заварувач на раце

Тестер за цврстина на Blovi

Тестер за цврстина на Blovi
металографски микроскоп

Металографски микроскоп

Анализатор на автомобилски издувни гасови

Анализатор на автомобилски издувни гасови
автоматска машина за лисици

Автоматска машина за лисици

Машина за тестирање на истегнување

Машина за тестирање на истегнување
Анализатор на јаглерод и сулфур

Анализатор на јаглерод и сулфур

Комора за тестирање со спреј за сол

Комора за тестирање со спреј за сол

Анализатор на јаглерод и сулфур

нов дизајн на автомобил
нов дизајн на автомобил
нов дизајн на автомобил